ୱିଆ ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ସ୍ Welcome ାଗତ |
 • in
 • sns01
 • sns02
 • sns05
 • 24

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ |

ଆମ ବିଷୟରେ

1989 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ୱେୟା ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କୋ।ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ନୁହେଁ, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ…

ଅଧିକ ସିଖନ୍ତୁ

ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା |

ଆମ ବିଷୟରେ

company

ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ୱେୟା |

ଚାଇନା ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପରେ ୱିଆ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାଣ୍ଡ |ଚାଇନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବେସ୍ - କ୍ୟାଣ୍ଟନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବେସରେ ୱିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନମ୍ବର 1 |ଆଜ୍ vious ା ହଁ, ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକର ଲାଭକୁ ମଜବୁତ କରେ ଯେପରିକି ଅଗ୍ରଣୀ ସମୟ, ଉନ୍ନତ ଜ୍ technology ାନକ technology ଶଳ, ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା…

 • 1989
  ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |
 • 14000
  ଆଧୁନିକ କର୍ମଶାଳା |
 • 3000
  ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା |
 • 300
  ସ୍ Independ ାଧୀନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |
 • index_partner_04
 • index_partner_05
 • index_partner_06
 • index_partner_01
 • index_partner_02
 • index_partner_03